Ketamin a jeho účinky - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Ketamin a jeho účinky

Užití ketaminu v rámci adiktologie

V průběhu posledních dvaceti let se ketamin v Americe využívá pro léčbu určitého typu závislosti, pro níž jsou typické paralelní poruchy nálad a úzkostně-depresivní stavy. Efekt tohoto terapeutického postupu byl ověřen studiemi zejména u závislosti na alkoholu, opiátech a stimulačních drogách.

Samotný ketamin nemá patřičný a dlouhodobý efekt a úspěch léčby je podmíněn právě spojením aplikace této psychoaktivní látky s odpovídajícími psychoterapeutickými postupy. Již dopředu je třeba upozornit na to, že ketamin není zázračný prostředek, který by po jednorázovém užití uživatele jeho závislosti a s ní spojených depresivních stavů zbavil. Na tomto místě je třeba varovat před „svépomocným“ a neodborným užitím ketaminu bez dohledu odborníků.

Co to je ketamin?

Ketamin je léčivý prostředek, který se běžně používá k navození anestezie (při operaci). Bezpečnost pro člověka byla potvrzena více než padesátiletou praxí podávání ketaminu v oblasti dospělé a častěji dětské chirurgie, v zubním lékařství nebo k tlumení bolesti.

V případě léčby závislosti s komorbidními poruchami nálad se používána nízká dávka ketaminu, která nevede k navození umělého spánku (anestezie) a nenavozuje bezvědomí. Jedná se o jednorázovou aplikaci (v některých případech o podání dvou dávek), proto na této látce nevzniká riziko závislosti.

Ketamin v těchto dávkách navozuje jemný snový až disociativní stav, který je doprovázen stavem rozšířeného vědomí. Proto nabízí účinnou cestou posílení psychoterapie ve směru dlouhodobé změny, kterou samotný ketamin, už z podstaty krátkého působení, nemůže nabídnout. Dále má prokazatelný antidepresivní a protiúzkostný efekt a snižuje riziko sebevraždy.

Psychedelické vlastnosti ketaminu umožňují uživateli návykových látek ve spolupráci s odbornými psychoterapeutynahlédnout a zpracovat vnitřní obsahy i konflikty, které mohou stát za výskytem subjektivních obtíží a jsou spouštěči jeho sebedestruktivního chování.