Co je to závislost na alkoholu? - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763

Co je to závislost na alkoholu?

hroch | 22 srpna, 2018

Kdy závislost začíná?

Jedna z nejčastějších otázek, kterou naši terapeuti slýchají zní takto: Jsem již závislý na alkoholu nebo mám teď jen nějakou těžší životní fázi, protože jsem přepracovaný? Obecně lze na takovou otázku odpovědět velmi těžko, protože neexistuje žádná pevná hranice mezi závislým a ne-závislým člověkem.

Co už je patologické?

Existuje však mnoho druhů zacházení s alkoholem a dalšími návykovými látkami, které lze označit za patologické. Riskantní a tudíž velmi nebezpečné co do vzniku těžké závislosti. Jedno pravidlo však platí stoprocentně: čím dřív si člověk uvědomí, že s jeho pitím není něco v pořádku, tím je lehčí cesta k tomu, aby se svého problému zbavil.

V takových případech se léčba alkoholismu obejde i bez nutnosti celoživotní abstinence či pobytu v protialkoholní léčebně.

protialkoholni-lecba

Závislost na alkoholu není spravedlivá, některý člověk je schopen udržet svůj problém na uzdě celý život a stává se tzv. funkčním alkoholikem.

Bylo by mylné se domnívat, že na něm konzumace alkoholu nezanechává žádné stopy. Nicméně k naprosté devastaci rodinných, sociálních a profesních hodnot nedojde okamžitě.

Jiný člověk se propadne do stavu těžké závislosti, ačkoliv co do množství konzumuje mnohem méně. V tomto ohledu jsou mnohem více zranitelnější ženy.

V AdiCare Vám umíme pomoci

V Centru AdiCare neradi používáme slovo závislost ve smyslu psychiatrické diagnózy. Neexistuje totiž nějaká obecná a jednotná porucha, kterou bychom mohli nazvat alkoholismus a mohli jí léčit jedním univerzálním způsobem.

Každý z nás je originální a individuální, léčba závislosti by tedy měla být rovněž individuální. Spíš než léčit důsledky je třeba do hloubky hledat příčiny toho, proč se nám v určité životní fázi, v určitých chvílích a za určitých okolností vymyká pití z ruky.