Denní stacionář KBT pro mládež - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Denní stacionář KBT pro mládež

Denní stacionář

Denní stacionář je forma denní intenzivní docházkové léčby, jednotlivé běhy se vypisují s různými délkami, obvykle dva nebo čtyři týdny. 

Objednat na vstupní diagnostickou konzultaci

Denní stacionář je forma velmi intenzivní KBT terapie, přičemž klient dochází do stacionáře každý všední den od 9:00 – 16:00. Stacionární léčba bývá v mnoha případech efektivnějším řešením, nežli samotná hospitalizace, která znemožňuje ihned aplikovat nabyté dovednosti v přirozeném prostředí. Je určena všem mladým lidem, jimž psychické potíže narušují jejich sociální, vzdělávací či profesní život a/nebo těm, u nichž klasická ambulantní psychoterapie, resp. farmakoterapie nepřináší kýžený efekt. Denní stacionář umožní pracovat s duševními potížemi včas. Mladí lidí se tak naučí zvládat své potíže tak, aby se nerozvinuly natolik, že by jim znemožnily běžné fungování a poškodily pak výrazně kvalitu jejich života.

  • Každý den 6 terapeutických hodin (především KBT terapie, schematerapie, ale i nácviky kognitivní relaxace, expozice, dramaterapie, peripatetická terapie)
  • Psychiatrické vyšetření pro doporučení případné podpůrné medikace, popř. revize stávající nefunkční medikace
  • Uzavřená skupina maximálně 10 mladých klientů, příjemné a podporující prostředí, péče nejzkušenějších odborníků oblasti léčby duševního zdraví.

Co je KBT terapie

KBT terapie je podle dosavadního výzkumu nejúčinnější metodou léčby afektivních a úzkostných, impulsivních poruch. Více o metodě KBT se dozvíte zde nebo přímo v podcastu pořadu Hovory o duši, v němž supervizorka kliniky Adicare, Jana Vyskočilová, vysvětluje její základní principy a postupy.

Pro koho denní je KBT stacionář určen?

Velkých pokroků lze ve stacionáři dosáhnout především při léčbě těchto obtíží:

Kontraindikace

Do stacionáře přijímáme pouze mladistvé klienty, kteří s léčbou projeví souhlas. Stacionář nemůže nahradit nemocniční pobyt v případech, kdy je hospitalizace nutná z důvodu nutnosti okamžitých režimových opatření. To se týká např. anorexie, pokud BMI dosáhlo život ohrožujících hodnot, rozvinutých závislostí, kdy klient není schopen absolvovat léčbu bez požití drogy nebo akutních suicidiálních stavů. Stacionář rovněž není vhodný pro klienty s vážně narušenými kognitivními schopnostmi (např. po úrazu hlavy) nebo pro osoby s mentální retardací.

Jak se do stacionáře přihlásit?

Přijetí do denního stacionáře je podmíněno vstupní a diagnostickou konzultací, objednat se můžete zde. Při této konzultaci provedeme diagnostiku včetně zkráceného testování, vysvětlíme Vám všechny podrobnosti a společně posoudíme, zda je stacionář tím nejhodnějším řešením. Terapeutickou skupinu ve stacionáři sestavujeme velmi pečlivě tak, aby se klienti co nejvíce vzájemně obohacovali a abychom vyloučili zájemce, jejichž diagnóza není pro stacionární léčbu vhodná.

Cena

Čtyřtýdenní stacionární léčba zahrnuje 122 terapeutických hodin (včetně hodin s psychiatrem) á 290,- Kč. Celková měsíční úhrada tedy činí 35.400, Kč. Dvoutýdenní stacionární léčba zahrnuje 60 terapeutických hodiny a celková úhrada činí 15.900,- Kč.

Pro zletilé mimopražské klienty pomůžeme zprostředkovat ubytování v blízkém okolí stacionáře. Klinika Adicare není provozovatelem ubytování a případné náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně denního stacionáře.