Léčba úzkosti online - Adicare

+420 739 375 763Online rezervaceChci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Léčba úzkosti online

Terapie úzkosti online

Je možné léčit úzkostné poruchy na dálku, tedy pomocí videorozhovoru terapeuta s klientem? Toto téma se stává čím dál aktuálnější a výzkumné studie přinášejí překvapivé výsledky. Online terapie je běžnou formou léčby například v USA.

Bylo potvrzeno, že u některých psychických poruch dosahují terapeuti mnohem lepších výsledků při rozhovoru na dálku, tedy pomocí skypu, messengeru, whatsapp či jiné platformy, než pokud se omezí na výhradní osobní kontakt.

Týká se to především metody, kterou nazýváme kognitivně– behaviorální psychoterapie.

KBT a úzkostné poruchy

Kognitivně-behaviorální psychoterapie představuje nejúčinnější formu léčby úzkostných poruch a jedním z nejdůležitějších faktorů, které úspěch ovlivňují, je pravidelnost setkávání klienta a psychoterapeuta. KBT patří k intenzivním a poměrně krátkodobým terapiím, jejíž výsledky byly potvrzeny celou řadou studií.

Kromě pravidelnosti setkávání představuje kontakt na dálku mnohdy jediný způsob, jak může těžce úzkostný člověk terapii vůbec zahájit. V případě sociální fobie, panické poruchy, agorafobie či úzkostně-depresivní poruchy je například cesta hromadnou dopravou či živé setkání s terapeutem nepřekonatelným problémem.

Někteří úzkostní lidé mají i fobii z telefonování. Ti si mohou terapii na dálku sjednat i pomocí online kalendáře.

Psychoterapie na dálku

Psychoterapii, nebo alespoň její část, tak mohou absolvovat z bezpečí domova a mohou se tak plně soustředit na její obsah.

Léčba úzkosti stojí na dvou, popřípadě na třech pilířích. Prvním z nich je psychoterapie, druhým nácvik svalových a dechových strategií a třetím (v případě závažnější formy poruchy) i farmakoterapie (tedy zajištění vhodných léků).

Všechny tyto tři formy jsme schopni poskytovat na dálku pomocí videorozhovoru, audio-nahrávek a receptů, které po telefonické konzultaci zasílá psychiatr formou SMS.