Pro koho je léčba závislostí s aplikací ketaminu vhodná? - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Pro koho je léčba závislostí s aplikací ketaminu vhodná?

Ketaminem podporovaná terapie závislosti

Ketamin pozitivně ovlivňuje efektivitu procesu zvládnutí závislosti na legálních i ilegálních návykových látkách. Budeme pro zjednodušení hovořit především o alkoholismu, ačkoliv lze ketaminem prokazatelně docílit významných pokroků například i při léčbě závislosti na opioidech, kokainu a stimulačních drogách.

Ketaminem podporovaná léčba není vhodná pro všechny typy závislostí. Mimořádnou účinnost vykazuje, pokud jsou u závislého jedince dominantní především psychologické spouštěče užívání návykové látky, a to ve formě některé z depresivních poruch. Jedná se především o tzv. sebemedikační vzorec užívání alkoholu a dalších drog. V praxi to znamená, že je např. pro jedince na alkoholu hlavním motivem nadměrného pití především přehlušení nepříjemných psychických stavů, které mohou být způsobeny například úzkostně-depresivní poruchou, opakovanými výkyvy nálad, periodickou depresí, endogenní depresí (tedy depresí „bez zjevné příčiny“) nebo depresí reaktivní (tedy depresivním stavem, který je způsoben např. ztrátou blízkého člověka, zaměstnání etc.). V případě, že do KAP vstupuje klient již užívající antidepresivní medikaci, není léčba antidepresívy přerušována, ATD se vysazují jen před aplikací ketaminu, a to přibližně na dobu tří dnů. Přesnější informace obdrží klient při psychiatrickém vyšetření, které aplikaci ketaminu předchází.

Možné příčiny či důsledky závislosti

Ketamin je tedy při léčbě závislosti účinný především tehdy, pokud lze za hlavní příčinu nebo naopak důsledek závislostního chování označit níže uvedené potíže.

  • Periodická deprese
  • Úzkostně depresivní porucha
  • Lehká a středně závažná depresivní epizoda
  • Cyklothymie
  • Dysthymie
  • Reaktivní deprese
  • Psychogenní deprese