Princip léčby závislostí s aplikací ketaminu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Princip léčby závislostí s aplikací ketaminu

Léčebný program s KAP

Léčebný program s ketaminem asistovanou psychoterapií (KAP) je určen pro závislé osoby, u nichž jsou dominantní psychologické spouštěče potřeby návykové látky. To v praxi znamená, že jsou u nich přítomny poruchy nálady nebo úzkostně depresivní symptomy a nedisponují dostatečně silnou vnitřní motivací ke změně. V případě, že do KAP vstupuje klient již užívající antidepresivní medikaci, není léčba antidepresívy přerušována, ATD se vysazují jen před aplikací ketaminu, a to přibližně na dobu tří dnů. Přesnější informace obdrží klient při psychiatrickém vyšetření, které aplikaci ketaminu předchází.

Benefit ketaminové psychoterapie u závislostí

  • Zmírnění až eliminace odvykacích stavů
  • Rychlý antidepresivní efekt
  • Zlepšení náhledu a zvýšení motivace ke změně závislého chování
  • Snížení intenzity bažení
  • Zvýšení odhodlání a míry spolupráce ze strany klienta
  • Zvýšení pravděpodobnosti dokončení léčby a udržení dlouhodobé změny
  • Zmírnění dlouhodobých somatických následků závislosti

Psychologické spouštěče závislého chování

V rámci tohoto specializovaného terapeutického programu klient společně se svým terapeutem zpracovává vnější, ale především vnitřní, tj. psychické příčiny nezvladatelné touhy po návykové látce. Díky aplikaci subanestetické dávky ketaminu mohou být účinně vyřešeny i nepříjemné psychické stavy (pocity prázdnoty, úzkosti, smutku či beznaděje), které klient konzumací návykových látek řešil. A právě důsledné zpracování vnitřních příčin cravingu (bažení) je pro dlouhodobý efekt léčby závislosti stěžejní. Dojde-li ke zvýšení kvality duševního prožívání klienta, sníží se tím dlouhodobě i riziko recidivy závislého chování. Stejně důležitou roli hraje i posílení vnitřní motivace ke změně, získání odpovídajícího náhledu a utřídění životních priorit i cílů. V rámci této hloubkové terapie získává klient pro vyřešení těchto témat mimořádný prostor a podporu.

V bezpečném  a profesionálním rámci může ketaminem asistovaná psychoterapie poskytnout závislému jedinci ověřený antidepresivní efekt a výrazně urychlit psychoterapeutický proces samotné léčby závislosti.