Principy nedirektivního přístupu k osobám ohroženým závislostí - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Principy nedirektivního přístupu k osobám ohroženým závislostí

Frekventanti budou poučeni o konkrétních postupech v rámci nedirektivní péče o osoby ohrožené závislostí. Pro tento přístup je specifický rovnocenný vztah s klientem a nastavení pevných hranic tohoto vztahu, bezpodmínečné přijetí klienta a akceptace jeho cílů.

Důležité je také posilování klientovy sebeúčinnosti (Self-efficacy), jeho schopnosti sebekontroly, oceňování a validace. Cílem nedirektivního přístupu je mimo jiné i vedení klienta k hlubšímu poznání sebe sama, a to nejen v oblasti myšlenek a emocí, nýbrž i ve vnímání signálů vlastního těla. Díky porozumění těmto stavům je pak klient schopen včas odhalit signály blížícího se cravingu a je sto rozeznat vysokorizikové okolnosti konzumace alkoholu od situací, které jsou nízkorizikové.

Frekventanti budou podrobněji informováni o přínosech i limitech non-abstinenční léčby alkoholismu.