Dana janečková - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Dana janečková

Vzdělání:

  • Adiktologie, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Kompletní psychoterapický výcvik SUR (sebezkušenost, skupinová a komunitní psychoterapie)
  • Frekventantka postgraduálního výcviku SUR
  • Certifikovaný psychoterapeutický výcvik EMDR, ošetření a terapie traumatu
  • Krizová intervence, terapeutický výcvik metodě ASSYST©
  • Výcvik Mediace a mediační techniky
  • Sebezkušenostní seminář hagioterapie

Dana pracuje souběžně jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V předchozí profesní dráze je Dana vystudovanou inženýrkou v oboru Hospodářská politika a správa, při svém studiu se soustředila především na téma mentoringu a koučinku v personálním řízení.

  • KBT terapie impulsivních poruch, Adicare Educo
  • KBT terapie závislostních poruch, AdiCare Educo