Odborný článek na téma Kontrolované pití - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763

Odborný článek na téma Kontrolované pití

Odborný článek vedoucí naší kliniky Mgr. Bc. Marie Funke a přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK, prof. Michala Miovského na téma Kontrolované pití.

Odkaz