Léčebný program s aplikací ketaminu - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Léčebný program s aplikací ketaminu

Léčebný program závislostních poruch s komorbidními poruchami náladami nebo úzkostně-depresivními stavy byl pečlivě sestaven odborníky z kliniky AdiCare a Psyon. Jeho jednotlivé obsahy jsou nedílné a pro zachování maximálního léčebného efektu mají i přesně určenou kontinuitu. Program je ambulantní a je rozfázován zhruba do pěti měsíců.

Úvodní fáze léčby závislosti

  • Vstupní psychologické a adiktologické vyšetření

Během tohoto vyšetření se stanoví míra závažnosti závislostního onemocnění a komorbidní potíže ve formě poruch nálady či úzkostně-depresivních stavů. Klient obdrží základní informace o tom, zda je pro tento typ léčby indikován, popř. se sestaví náhradní terapeutický plán, který je pro jeho typ závislostní poruchy nejvhodnější. Diagnostikující psycholog zvolí společně s klientem i osobu budoucího hlavního osobního terapeuta. Je třeba počítat s tím, že se v rámci programu klient bude setkávat s více odborníky – psychology, psychiatrem a lékařem, bude mít však k dispozici hlavního osobního průvodce celým procesem. Vstupní psychologické a adiktologické vyšetření trvá dvě terapeutické hodiny, tedy 100 minut.

  • Vstupní psychiatrické vyšetření

Pro zvýšení bezpečnosti celého programu absolvuje klient i vstupní psychiatrické vyšetření, v případě potřeby obdrží i na přechodnou dobu medikaci snižující touhu po návykové látce a další podpůrnou medikaci, díky níž bude schopen během přípravné fáze snížit konzumaci návykové látky nebo zahájit abstinenci. Časová dotace tohoto vyšetření je 60 minut.

  • Vstupní interní vyšetření

Cílem tohoto vyšetření je ověření zdravotního stavu uživatele a zjištění případných kontraindikací na úrovni tělesného zdraví, které by mohly být překážkou pro vstup do tohoto léčebného programu. Základní kontraindikace naleznete zde. Časová dotace interního vyšetření je 30 minut, dále je třeba počítat s podstoupením laboratorních testů (krev a moč).

Přípravná psychoterapeutická fáze

Přípravná psychoterapeutická fáze zahrnuje obvykle čtyři až šest terapeutických setkání v týdenních intervalech. Hlavní úlohou přípravné fáze je poskytnutí základní nástrojů pro zvládnutí závislosti ve formě anticravingových strategií, vyloučení vnějších spouštěčů. Dále pak především příprava na práci v rozšířeném stavu vědomí, nácvik imaginace i dechových cvičení, které klient využije v aplikační fázi i v pozdějších fázích terapie a identifikace destruktivních vzorců myšlení, emocí a vnitřních přesvědčení o sobě i o světě. Během přípravné fáze dochází pod vedením terapeuta (a v případě nutnosti i s podporou šetrné medikace) k významnému snížení dávek návykové látky, resp. k zahájení abstinence.

Aplikační fáze

Hlavním cílem aplikační fáze je hlubší poznání a zpracování psychologických spouštěčů bažení po návykové látce, terapie depresivní či úzkostně depresivní poruchy a významné snížení psychické potřeby návykové látky. Aplikační fáze má rovněž několik částí.

  1. Dvě preparační setkání k samotné aplikaci ketaminu, jejichž časová dotace je á 100 minut.
  2. První aplikace ketaminu při perorálním podání. Aplikační terapie trvá 180 minut.
  3. Dvě integrační setkání s časovou dotací á 50 minut.
  4. Druhá aplikace ketaminu při perorálním podání. Aplikační terapie trvá 180 minut.
  5. Dvě integrační setkání s časovou dotací á 50 minut.

Upevňovací a doléčovací fáze

Upevňovací a doléčovací fáze zahrnuje čtyři hodinová terapeutická setkání, která probíhají v týdenních intervalech. Cílem této závěrečné fáze je upevnění nových náhledů, které klientovi zprostředkovala aplikační fáze. Jde především o posílení trvalé vnitřní motivace, o změnu zažitých myšlenkových a emočních vzorců, které způsobovaly poruchy nálady a o strategie vedoucí k trvalé prevenci relapsu.