Kontraindikace léčby závislosti ketaminem - Adicare - psychologická a psychiatrická klinika

+420 739 375 763 Online rezervace Chci udělat první krok
×
+420 739 375 763
+420 739 375 763
Adicare s.r.o.

Kontraindikace léčby závislosti ketaminem

Pro koho není léčba závislosti s podporou ketaminu vhodná?

Ketaminem asistovaná terapie závislosti má samozřejmě, jako většina léčebných přístupů i svá omezení a kontraindikace. Obecně ji nelze aplikovat u dětí a mladistvých do 18 let. Překážkou je i přítomnost určitých specifických psychiatrických poruch a somatických onemocnění. Proto je nedílnou součástí léčebného programu i podrobná psychodiagnostika a základní vyšetření zdravotního stavu.

Psychiatrické kontraindikace

  • Diagnóza schizofrenie a dalších poruch, které jsou doprovázeny bludy a halucinacemi
  • Závažná porucha osobnosti, která by znemožňovala spolupráci pacienta při tomto druhu léčby
  • Užívání opiodů a psychofarmak ze řady IMAO (běžná antidepresiva třetí a čtvrté generace nejsou překážkou)
  • Pokus o sebevraždu, ke kterému došlo v průběhu posledních šesti měsíců, popř. deklarace vážného a konkrétního sebevražedného úmyslu

Somatické kontraindikace

  • Těhotenství a kojení
  • Závažné kardiovaskulární onemocnění
  • Akutní infekce hepatitidou
  • Jiné závažné somatické onemocnění podle posouzení lékaře/internisty